<html>
<head>
<style><!--
.hmmessage P
{
margin:0px;
padding:0px
}
body.hmmessage
{
font-size: 10pt;
font-family:Tahoma
}
--></style>
</head>
<body class='hmmessage'><div dir='ltr'>
Bona nit,<div><br></div><div>Us passo la proposta d'ordre del dia. Com que sempre tenim el punt de precs i preguntes doncs si ens hem oblidat d'alguna cosa .... la posarem sobre la marxa.</div><div><br></div><div>Aquí va:</div><div><br></div><div><p class="MsoNormal"><b><span lang="CA" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt">Proposta d’ordre del dia per
l’Assemblea del 25 de novembre<o:p></o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal"><b><span lang="CA" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="CA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-indent:-17.85pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span lang="CA">1.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span lang="CA">Repartiment de les tasques de moderador i pressa de l’acta.</span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="CA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;
text-indent:-17.85pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span lang="CA">2.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span lang="CA">Lectura del acords de l’assemblea anterior.</span></p>

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto"><span lang="CA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;
text-indent:-17.85pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span lang="CA">3.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span lang="CA">Universitat Social. Concretar els últims detalls. Tasques prèvies i
posteriors: Hora de trobada, repartiment de responsabilitats, estris
electrònics, pastissos, etc.</span></p>

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="CA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;
text-indent:-17.85pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span lang="CA">4.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span lang="CA">Plens Municipals: Propostes per portar al Ple de l’1 de desembre.</span></p>

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="CA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;
text-indent:-17.85pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span lang="CA">5.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span lang="CA">Informació de la reunió d’assemblees del Maresme. </span></p>

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto"><span lang="CA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;
text-indent:-17.85pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span lang="CA">6.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span lang="CA">Informació de les àrees (si en tenen):</span></p>

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto"><span lang="CA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto"><span lang="CA">Comissió de Formació</span></p>

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto"><span lang="CA">Comissió de Comunicació</span></p>

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto"><span lang="CA">Comissió d’Acció-Agitació</span></p>

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto"><span lang="CA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;
text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span lang="CA">7.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span lang="CA">Sopar de “No Nadal”</span></p>

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;
line-height:115%"><span lang="CA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;
text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span lang="CA">8.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span lang="CA">Precs i preguntes</span></p>

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;
line-height:115%"><span lang="CA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;
text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span lang="CA">9.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span lang="CA">Comunicar la data de la següent Assemblea</span></p>

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;
line-height:115%"><span lang="CA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto"><span lang="CA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:-14.2pt"><span lang="CA">Calendari
d’assemblees</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:-14.2pt"><span lang="CA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><b>DESEMBRE</b>: Divendres 16 de desembre a les 20,30h. (Pl
Revolució): ASSEMBLEA<b>&nbsp;</b><o:p></o:p></p>

<p class="MsoNormal"><b>GENER</b>: Divendres 27 de gener a les 20,30h. (Pl Revolució):
ASSEMBLEA<o:p></o:p></p>

<p class="MsoNormal"><b>FEBRER</b>: Divendres 24 de febrer a les 20,30h. (Pl Revolució):
ASSEMBLEA<o:p></o:p></p>

<p class="MsoNormal"><b>MARÇ</b>: Divendres 30 de març a les 20,30h. (Pl Revolució):
ASSEMBLEA<o:p></o:p></p>

<p class="MsoNormal"><b>ABRIL</b>: Divendres 27 d’abril a les 20,30h. (Pl Revolució):
ASSEMBLEA<o:p></o:p></p>

<p class="MsoNormal"><b>MAIG</b>: Divendres 25 de maig a les 20,30h. (Pl Revolució):
ASSEMBLEA<o:p></o:p></p>

<p class="MsoNormal"><b>JUNY</b>: Divendres 29 de juny a les 20,30h. (Pl Revolució):
ASSEMBLE<o:p></o:p></p>

<p class="MsoNormal"><b>JULIOL</b>: Divendres 27 de juliol a les 20,30h. (Pl Revolució):
ASSEMBLEA<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal">Ens veiem demà a la plaça a las 20.15</p><p class="MsoNormal"><i>Comissió d'organització</i></p></div>                                               </div></body>
</html>