<h2 class="entry-title">
                                                                        <a href="http://setantamil.wordpress.com/2011/12/07/comparativa-de-les-retribucions-de-les-legislatures/" title="Enllaç permanent a Comparativa de les retribucions de les legislatures" rel="bookmark">Comparativa de les retribucions de les legislatures</a>
                                                                </h2>
                                
                                
                                                                                <p>Lectura:</p>
<p># La Font de la informació són els acords de la Junta de Govern Local
 (JGL) d’inici de mandat. Això vol dir que no es compta l’IPC que es va 
agregant anualment.</p>
<p>* El 2003 hi havia 2 regidors de l’Equip de Govern en règim 
d’assistències. Eren jubilats. Aquí no estan comptats com regidors a la 
oposició però el cost sí que està sumat al govern.</p>
<p><strong>* L’alcalde 2011 passa a cobrar assistències a ple, o sigui a
 règim de retribucions com els regidors de l’oposició. El seu cost està 
comptat en el total del govern.</strong></p>
<p> </p>
<table width="603" border="1" cellpadding="7" cellspacing="0">
<col width="129">
<col width="76">
<col width="88">
<col width="77">
<col width="53">
<col width="93">
<tbody>
<tr valign="TOP">
<td width="129" bgcolor="#c6d9f1">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>2003</strong></span></span></p>
</td>
<td width="76" bgcolor="#c6d9f1">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Quants regidors</span></span></p>
</td>
<td width="88" bgcolor="#c6d9f1">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Dedicació</span></span></p>
</td>
<td width="77" bgcolor="#c6d9f1">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Retribució</span></span></p>
</td>
<td colspan="2" width="161" bgcolor="#c6d9f1">
<p align="CENTER"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">TOTAL</span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"> ANUAL</span></span></p>
<p lang="en-US" align="CENTER"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Govern + oposició</span></span></p>
</td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="129" bgcolor="#e5b8b7">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Alcalde</span></span></p>
</td>
<td width="76" bgcolor="#e5b8b7">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">1</span></span></p>
</td>
<td width="88" bgcolor="#e5b8b7">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">37,5h</span></span></p>
</td>
<td width="77" bgcolor="#e5b8b7">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">2.650 x 14</span></span></p>
</td>
<td width="53" bgcolor="#e5b8b7">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">37.100</span></span></p>
</td>
<td rowspan="3" width="93" bgcolor="#e5b8b7">
<p lang="en-US" align="CENTER">
</p><p align="CENTER"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><strong>1</strong></span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><strong>10.030</strong></span></span></p>

</td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="129" bgcolor="#e5b8b7">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Tinents d’Alcalde</span></span></p>
</td>
<td width="76" bgcolor="#e5b8b7">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">1</span></span></p>
</td>
<td width="88" bgcolor="#e5b8b7">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">22h</span></span></p>
</td>
<td width="77" bgcolor="#e5b8b7">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">1.550 x 14</span></span></p>
</td>
<td width="53" bgcolor="#e5b8b7">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">21.700</span></span></p>
</td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="129" bgcolor="#e5b8b7">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Regidors Delegats</span></span></p>
</td>
<td width="76" bgcolor="#e5b8b7">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">5</span></span></p>
</td>
<td width="88" bgcolor="#e5b8b7">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">15h</span></span></p>
</td>
<td width="77" bgcolor="#e5b8b7">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">665 x 14</span></span></p>
</td>
<td width="53" bgcolor="#e5b8b7">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">46.550</span></span></p>
</td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="129" bgcolor="#fbd4b4"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Règim retributiu per assistències al ple</span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"> (oposició)</span></span></td>

<td width="76" bgcolor="#fbd4b4"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">7 (ciu +pp)</span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">*</span></span></td>

<td width="88" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">6</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">assistències</span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">/ any</span></span></p></td>
<td width="77" bgcolor="#fbd4b4"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">390 x </span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">6 plens anuals</span></span></td>

<td width="53" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="en-US">
</p><p><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">16</span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">.380</span></span></p></td>
<td width="93" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="es-ES" align="CENTER">
</p><p align="CENTER"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><strong>16.</strong></span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><strong>380</strong></span></span></p>

</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p lang="es-ES">
</p><table width="603" border="1" cellpadding="7" cellspacing="0">
<col width="130">
<col width="70">
<col width="96">
<col width="74">
<col width="58">
<col width="89">
<tbody>
<tr valign="TOP">
<td width="130" bgcolor="#c6d9f1">
<p lang="es-ES"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>2007</strong></span></span></p>
</td>
<td width="70" bgcolor="#c6d9f1">
<p lang="es-ES"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Quants regidors</span></span></p>
</td>
<td width="96" bgcolor="#c6d9f1">
<p lang="es-ES"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Dedicació</span></span></p>
</td>
<td width="74" bgcolor="#c6d9f1">
<p lang="es-ES"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Retribució</span></span></p>
</td>
<td colspan="2" width="161" bgcolor="#c6d9f1">
<p align="CENTER"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">TOTAL ANUAL</span></span></p>
<p lang="es-ES" align="CENTER"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Govern + oposició</span></span></p>
</td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="130" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="es-ES"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Alcalde</span></span></p>
</td>
<td width="70" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="es-ES"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">1</span></span></p>
</td>
<td width="96" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="es-ES"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Plena (?)</span></span></p>
</td>
<td width="74" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="es-ES"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">3.900 x 14</span></span></p>
</td>
<td width="58" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="es-ES"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><strong>54.600</strong></span></span></p>
</td>
<td rowspan="3" width="89" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="es-ES" align="CENTER">
</p><p align="CENTER"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><strong>221</strong></span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><strong>.480</strong></span></span></p>

</td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="130" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Tinents d’Alcalde</span></span></p>
</td>
<td width="70" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">4</span></span></p>
</td>
<td width="96" bgcolor="#fbd4b4"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">25</span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">h</span></span></td>

<td width="74" bgcolor="#fbd4b4"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">1.64</span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">0 x 14</span></span></td>

<td width="58" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">91.840</span></span></p>
</td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="130" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Regidors Delegats</span></span></p>
</td>
<td width="70" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">4</span></span></p>
</td>
<td width="96" bgcolor="#fbd4b4"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">20</span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">h</span></span></td>

<td width="74" bgcolor="#fbd4b4"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">1.34</span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">0 x 14</span></span></td>

<td width="58" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">75.040</span></span></p>
</td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="130" bgcolor="#e5b8b7"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Règim retributiu per assistències al ple</span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"> (oposició)</span></span></td>

<td width="70" bgcolor="#e5b8b7"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">8 (psc + erc + icv)</span></span></td>
<td width="96" bgcolor="#e5b8b7"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">6 assistències/ any</span></span></td>
<td width="74" bgcolor="#e5b8b7"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">450</span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"> x 6 plens anuals</span></span></td>

<td width="58" bgcolor="#e5b8b7">
<p lang="en-US">
</p><p><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">86</span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">.600</span></span></p></td>
<td width="89" bgcolor="#e5b8b7">
<p lang="en-US">
</p><p align="CENTER"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><strong>21.6</strong></span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><strong>00</strong></span></span></p>

</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p lang="en-US">
</p>
<table width="603" border="1" cellpadding="7" cellspacing="0"><col width="148">
<col width="76">
<col width="99">
<col width="71">
<col width="62">
<tbody>
<tr valign="TOP">
<td width="148" bgcolor="#c6d9f1">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>2011</strong></span></span></p>
</td>
<td width="76" bgcolor="#c6d9f1">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Quants regidors</span></span></p>
</td>
<td width="99" bgcolor="#c6d9f1">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Dedicació</span></span></p>
</td>
<td width="71" bgcolor="#c6d9f1">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Retribució</span></span></p>
</td>
<td colspan="2" width="137" bgcolor="#c6d9f1">
<p align="CENTER"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">TOTAL</span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"> ANUAL</span></span></p>
<p lang="en-US" align="CENTER"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Govern + oposició</span></span></p>
</td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="148" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Alcalde</span></span></p>
</td>
<td width="76" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">0</span></span></p>
</td>
<td width="99" bgcolor="#fbd4b4"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">P</span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">lena (?)</span></span></td>

<td width="71" bgcolor="#fbd4b4"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">575</span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"> x 6</span></span></td>

<td width="62" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">3.450</span></span></p>
</td>
<td rowspan="5" width="61" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="en-US">
</p><p lang="en-US">
</p><p><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><strong>202.25</strong></span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><strong>0</strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="148" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Tinents d’Alcalde</span></span></p>
</td>
<td width="76" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">3</span></span></p>
</td>
<td width="99" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">33h</span></span></p>
</td>
<td width="71" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">2.120 x 14</span></span></p>
</td>
<td width="62" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">89.040</span></span></p>
</td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="148" bgcolor="#fbd4b4"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Tinent d’Alcalde</span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"> x</span></span></td>

<td width="76" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">1</span></span></p>
</td>
<td width="99" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">29h</span></span></p>
</td>
<td width="71" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">1.870 x 14</span></span></p>
</td>
<td width="62" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">26.180</span></span></p>
</td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="148" bgcolor="#fbd4b4"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Tinent d’Alcalde</span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"> y</span></span></td>

<td width="76" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">1</span></span></p>
</td>
<td width="99" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">25h</span></span></p>
</td>
<td width="71" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">1.620 x 14</span></span></p>
</td>
<td width="62" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">22.680</span></span></p>
</td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="148" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Regidors Delegats</span></span></p>
</td>
<td width="76" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">3</span></span></p>
</td>
<td width="99" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">22h</span></span></p>
</td>
<td width="71" bgcolor="#fbd4b4">
<p lang="en-US"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">1.450 x 14</span></span></p>
</td>
<td width="62" bgcolor="#fbd4b4"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">60.9</span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">00</span></span></td>

</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="148" bgcolor="#e5b8b7"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Règim retributiu per assistències al ple</span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"> (oposició)</span></span></td>

<td width="76" bgcolor="#e5b8b7"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">8 (psc + pp + icv + cup + erc)</span></span></td>
<td width="99" bgcolor="#e5b8b7"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">6 assistències/ any</span></span></td>
<td width="71" bgcolor="#e5b8b7"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">575</span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"> x 6 plens anuals</span></span></td>

<td width="62" bgcolor="#e5b8b7">
<p lang="en-US">
</p><p><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">27</span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">.600</span></span></p></td>
<td width="61" bgcolor="#e5b8b7">
<p lang="en-US">
</p><p><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><strong>27.6</strong></span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><strong>00</strong></span></span></p>
</td></tr></tbody></table><br clear="all"><br>-- <br><font size="2"><b style="font-family: arial narrow,sans-serif;"><font style="font-family: times new roman,serif;">Quique Badia Masoni<br>633 041 513</font></b></font><br>
<a href="mailto:badiamasoni@gmail.com" target="_blank">badiamasoni@gmail.com</a><br><br>